Home

Smient geluid

De smient wordt om zijn kenmerkende roep ook wel 'fluiteend' genoemd. In Nederland broeden slechts enkele paartjes, maar in de winter is de smient ta De smient (Mareca penelope) is Vrouwtjes zijn minder getekend dan mannetjes en zijn grotendeels bruin. Het geluid van de mannetjes is een hoog kenmerkend piiew. Overzichtelijke informatie over de smient, waaronder een overzicht van kenmerken, een foto, geluid en een duidelijke omschrijving van de vogel Een Smient heeft een lengte van ongeveer 42 cm, een spanwijdte van ongeveer 80 cm en wordt ongeveer 3 jaar oud. Eten doen Smienten gewoonlijk 's nachts

1) Anas penelope, Engels: Eurasian Wigeon (2) Smient De smient broedt in het noorden van Europa en Azië. Overwinteren doen ze zuidelijker, van Denem.. SMIENT (Mareca penelope / Anas penelope) De smient wordt om zijn kenmerkende roep ook wel 'fluiteend' genoemd. Het geluid draagt ver,. De smient leeft in niet te open wateren met rijke begroeiing. Op de trek zijn zij zowel langs de kust als op de binnenwateren te vinden In de lucht klinkt een hoog en ijl, fluitend geluid. Onmiskenbaar de roep van de smient (Anas penelope). Bij honderden zwermen deze eenden vanuit het noordoosten binnen

Smienten verplaatsen zich ook zeer gemakkelijk op het land en vertoeven De woerd laat een luid, doordringend, hoog maar melodieus 'pieuw-pieuw' geluid horen Smientwoerden maken een merkwaardig fluitend geluid, Losse Amerikaanse smienten worden met enige regelmaat ontdekt in groepen smienten,. Semagram. Een smient is een eend; is een vogel; is een dier [Afmeting] is 75 tot 86 cm lang [Geluid] fluit; maakt als mannetje een fluitend geluid Alfabetische volgorde van vogelgeluiden. Luister naar 208 verschillende vogelsoorten

De Smient, foto, geluid in wav-formaat, verspreiding in nederland(1979), aantal broedpare De Smient is in Nederland een zeer talrijke wintergast. De soort broedt op IJsland, in Scandinavië en oostelijk tot in Rusland tot voorbij de rivier de Lena Het geluid van de smient is onmiskenbaar. Het lijkt op een soort gefluit, waardoor ze in het open veld vaak eerder gehoord worden dan gezien. Als ik dit hoor,.

Smient Vogelbeschermin

Naast hun uiterlijk zijn smienten ook te herkennen aan hun geluid. Smienten worden ook wel fluiteenden genoemd omdat het geluid dat ze produceren eerder op fluiten. Smienten zijn goed winterhard, De woerd laat een luid, doordringend, hoog maar melodieus 'pieuw-pieuw' geluid horen. Het vrouwtje heeft een lagere,. Beschrijving en afbeeldingen van Anas penelope - Smient. Startpagina | Zoeken Geluid. Roep van mannetje een kenmerkend, verdragend gefluit: 'wieuw' Geluiden; vanaf. tot. zoek. Filter Wis filters. Toon geavanceerd. waarnemer. locatie. Smient 2019-04-13 Matthijs Bootsma « 1.

Smient - Wikipedi

Smient - vogelvisie

 1. De woerd laat een luid, muzikaal 'u-wieuw' horen, het wijfje maakt een laag snorrend geluid. De smient geeft de voorkeur aan ondiepe rustige wateren
 2. De chileense smient is een zeer levendige en makkelijk te houden eend en is weinig kieskeurig rond grootte van de vijver en de aanwezigheid van andere eenden
 3. De smient wordt om zijn kenmerkende roep ook wel 'fluiteend' genoemd. In Nederland broeden slechts enkele paartjes, maar in de winter is de smient talrijk aanwezig
 4. Ze kwaken niet maar maken een fluitend geluid. In Nederland is de smient hoofdzakelijk in de winter talrijk aanwezig
 5. De smient (Mareca penelope) is een middelgrote grondeleend uit het noorden van Europa en Azië, die 's winters ook in groten getale in Nederland voorkomt. De.
 6. Aflevering 117: de smient is weer in het land, om te overwinteren. Een juweel van een eendje
 7. Prachtige foto's van de smient (Anas penelope), aangevuld met informatie over deze diersoort

Amerikaanse Smient Mareca americana (J F Gmelin: Dit nu is onjuist, het Nonnetje maakt zo'n geluid niet. Voor Smee (= Smient) zou het een aardige verklaring zijn De smient is een middelgrote grondeleend die ook wel fluiteend wordt genoemd en dat komt door het geluid wat hij maakt. Deze bijzondere vogels komen voor.. De woerden maken een opvallend fluitend geluid, dat klinkt als 'wieuw! wieuw!'. Smienten in 1508 De oudste attestatie, in de vorm smienten (meervoud),.

Smient, woerd in sloot langs het Zwaansmeerpad Wetenschappelijke naam: Anas penelope Uit archief! Smienten worden ook wel fluiteenden genoemd. De mannetjes maken een. De smient (Anas penelope) Het geluid van de mannetjes is een hoog kenmerkend 'piiew piiew'. De vrouwtjes klinken meer als 'rarr'

Prachtige eenden, die smienten, en van het geluid dat ze maken kan ik helemaal blij worden. Kleurrijke serie, waarvan ik nr 1 en vooral nr 8 de mooiste vind In Natuurinformatie.nl bieden verschillende instellingen biologische en geologische informatie aan. De site bevat meer dan 3000 dossiers over planten en dieren. Hij kwam wel even voorlangs, al kreunend en steunend, tenminste . een dergelijk geluid maakte hij

Smient (Anas penelope), beschrijving, geluid en afbeelding op

Ghita 21 maart 2015. Wat het geluid van de grutto met mij in maart doet, dat doet het geluid van de smienten eind november.het maakt mij blij Een ander opvallend kenmerk is het geluid: ze fluiten! In het Duits heten ze dan ook Pfeifente. Smienten zijn graseters, net als ganzen en meerkoeten

Zijn verenpak is brúút mooi. Zeker van dichtbij. Eduard van Adrichem over de smient. Zowel op de polderlanden die de omgeving rijk is, als op het grote water. Wie goed oplet, kan in augustus de eerste smienten waarnemen. Langs de kusten van Friesland, Holland en Zeeland en landinwaarts in de meren strijken tientallen tot. Avifauna Groningen Media Galerij Foto's, Geluiden en Video's gemaakt in Groningen of aangrenzend of overlappend gebied! Met enkele uitzonderingen Mooie vriendelijke eendjes met een leuk fluitend geluidje. Vliegen meestal weg en om dat vast te leggen met een vullende achtergrond Polder Smient Puur natuur. Berichten over smient geschreven door René Vos natuurfotografie. René Vos natuurfotografie. Het geluid lijkt meer op fluiten dan op kwaken en het klinkt erg.

Smient - 15 definities - Encycl

Berichten over smient geschreven door noordhollandnoord. Wonen in NoordHolland-Noord Natuur en landschap in Noord Holland Noord. Het geluid is heel herkenbaar Foto's, Geluiden en Video's gemaakt in Groningen of aangrenzend of overlappend gebied! Het is niet ongewoon dat mannetjes smient groen op de kop hebben. geluid: Verspreiding: Biotoop: Voedsel: gras, groene planten en waterplanten: Nest: Eieren: 6 tot 9: Lengte: 75 tot 86cm: Populatie:. Op de Dijklanden bij ons in de wijk zie je in de winter altijd veel Smienten fourageren. De vogels zijn vrij schichtig en maken een soort van fluitend geluid wat zeer. Vanaf begin oktober arriveren de eerste groepjes smienten uit het hoge noorden. Je hoort ze nu vooral 's nachts overkomen. Ze maken dan een geluid dat Vanaf begin.

HERKEN DE SMIENT (Mareca penelope) - YouTub

Uitgebreide informatie over alle vogels van Nederland. Een overzicht van alle soorten en per soort een aparte pagina met onder andere de belangrijkste kenmerken, een. De Smient Anas penelope (ook Mareca penelope) is een eend die broedt in venen en (kust-) De vrouwtjes maken een laag, rollend rarr-geluid

De smient valt op door het fluitende geluid dat het mannetje maakt; daarom wordt hij ook wel fluiteend genoemd. De naam smient is waarschijnlijk afkomstig van het. In Arkemheen stonden de grutto's voor een deel al weer in het veld, de smienten zijn nog in groten getale geluiden; gentiaanblauwtje; Graulhet; Gravenbol. En vaak grote hoeveelheden Smienten, hieronder een mannetje en een vrouwtje. Ook nu waren ze er weer, in redelijke hoeveelheid

Het geluid dat door eenden wordt gemaakt wordt snateren, kwaken of kwekken genoemd. Amerikaanse smient Anas americana; Wintertaling Anas crecca Er is soms sprake van determinatieproblemen bij hybriden die sterk kunnen lijken op Amerikaanse Smient zonder dat één van de GELUIDEN; PUBLICATIES; jaren | maande En Anas Penelope is de wetenschappelijke naam voor smient. De naam halve eendvogel is dus afgeleid van de grootte van de smient. Maar geldt. Naar Geluiden Door zijn typisch fluitend geluid krijgt de smient in Frankrijk de naam canard siffleur, de Duitsers noemen deze eend pfeifente. Author: emmanue te laten horen; als ze dat wel doen wordt het geluid ook nog eens gedempt door de mist. smient - - - - 2 - 2 - - 2 4 krakeend - - - - 12 4 4 8 4 12 3

Smient - De Jagersverenigin

Smient - NR

 1. Smienten hoog in de lucht. Foto: Herman Berkhoudt. De vlieghoogte hangt erg van de wind af. In hogere luchtlagen is de windsterkte in het algemeen groter dan dichter.
 2. Penelopé Smienten zijn eenden die in het zomerhalfjaar als broedvogel in het hoge noorden verblijven; tot boven de poolcirkel toe. De eerste vogels arriveren bij ons.
 3. De smient is een fraaie eendensoort die een fluitend geluid maakt
 4. Geluiden. Kleine Vliegenvanger · Ficedula parva · 2126 × bekeken 24 mei 2014 · IJmuiden Kasper Hendriks. Opname Dick Groenendijk. 1 Struikrietzanger.
 5. ALLES OVER DIEREN verhuisd-> www.hetdierenrijk.nl Deze site is verhuisd naar www.hetdierenrijk.n

De smient is een fraaie eendensoort die een fluitend geluid maakt (Foto: PR Het geluid dat door eenden wordt gemaakt is kwaken. smient. geelbekpijlstaart. carolina-eend. Filipijnse eend. zwarte eend. grijze witkeeltaling. mandarijneend Ondersteuning aan huis. Psycho-sociale hulpverlening. Palliatieve zorg in de laatste fase. Kiwa keurmerk.gecertificeerd. Psycho-sociale ondersteuning aan mensen met. De smient is een fraaie eendensoort die een fluitend geluid maakt. Omdat smienten gras en soms ook andere gewassen eten, kunnen ze schade aan de landbouw.

De smient kan niet tegen harde geluiden. Maar ook voor ons als mens, als rust. Juist met die randstad die zo in opruk is, om daar juist te ontspannen Geluiden van vogels zoals parkieten, kanaries, papegaaien, S Sijs Slechtvalk Smient Smyrnagors Sperwer Spotvogel Spreeuw Sprinkhaanzanger Steenuil Stormmeeuw. Opmerkingen (Remarks) Vogel heeft tabs op de vleugel. (Bird has wing tabs.) Geluid (Sound) Foto's (Pictures Hoe gaat het met de vogels in Nederland? Dankzij de landelijke vogeltellingen beschikt Sovon over inzicht in de aantalsontwikkeling van Nederlandse vogelsoorten, hun. Paartje wordt al in het winterkwartier gevormd. Smienten vertonen weinig baltsgedrag. Voedsel Smienten zijn bijna vegetariër. Zang/geluid Haastig, scherp: wak-ak

Zwanen en Wilde eenden vergezellen hen. Je hoort het geluid van de Ganzen en Smienten maar ook dat van een voorbij vliegende Graspieper Achteruitgang smient De smient is een fraaie eendensoort die een fluitend geluid maakt De smient is een fraaie eendensoort die een fluitend geluid maakt. Bezwaar tegen afschot smienten. vr 1 dec 2017,.

Boswachter Sander Veenstra staat gewapend met een verrekijker over het Hegewiersterfjild te turen en ziet wulpen, smienten en tureluren Chileense Smient (Chiloe Wigeon) Latijnse naam (Latin name) Anas sibilatrix Geluid (Sound) Foto's (Pictures) => Do you also want a homepage for free

Aviornis International Nederland: Europese smient

Vrouwtje lijkt veel op vrouwtjes Wilde Eend, Krakeend en Smient, maar lichaam slanker en nek langer, Vrouwtje een ratelend geluid en een laag 'kwark'. Voorkomen Tel mee » Sovon organiseert het hele jaar door vogeltellingen: we zoeken altijd tellers! Word lid » Sovon is een vereniging van vogeltellers: word lid en steun het.

Smient - In Vogelvluch

Foto's Geluiden. Diederik Kok · Amerikaanse Smient, Breeveld, Woerden, 8 maart 2014. Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit. Man Amerikaanse Smient zwemmend en roepend in groep Smienten. Opvallend anders dan Smient: duidelijk twee lettergrepig (of zelfs drie lettergrepen, maar de eerste. Smienten maken een apart geluid: in plaats van kwaken klinkt het meer als fluiten. De Engelsen noemen smienten daarom 'whistling ducks' 28 natuurorganisaties roepen Provinciale Staten middels een brief op om plannen voor het afschot van maximaal 6.500 smienten per jaar niet goed te keuren • mannelijk dier • woerd : hees geluid, fluit na paring De gewone jacht op smient is geopend van 15 oktober t/ m 15 november voo

smient - ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek

De krakeend maakt tijdens de balts een krakend geluid: krrr, krrr. De smient roept pieuw, pieuw! Ik hoor daar ondanks de ie-klank geen smient in,. Het kan een fotograaf maanden, zelfs jaren kosten om dé perfecte plaat te schieten. Zelfs van niet zeldzame soorten als blauwe reiger of smient. Een prachtige foto.

Alfabetische volgorde van vogelgeluide

Smienten kunnen schade aanrichten aan onder meer grasland, (2 mm dik) gebruiken, op circa 80 cm hoogte. Ook dit maakt een zingend geluid in de wind A&W-rapport 1780 Ganzen en Smienten rond het Leekstermeer in een tijd van vergraving en vernatting Inhoud Samenvatting 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding

populair: